In een systeem met 3-cellentechnologie [A, B, C]: wordt het lichaamsgewicht van de patiënt in elke fase in de cyclus gelijkmatig verdeeld over twee-derde van het oppervlak, zonder vermindering van het klinische resultaat. Bovendien biedt het systeem, omdat slechts een-derde van het oppervlak op enig moment actief is (opblazen/leeg laten lopen), optimale en stabiele ondersteuning voor het lichaam, waardoor maximale verlichting van de druk wordt bereikt.

In een onderzoek van de cyclus van 7,5 minuten door Exton-Smith en Sherwin werd naar het aantal bewegingen van gezonde proefpersonen tijdens de slaap gekeken om vast te stellen hoe het lichaam op natuurlijke wijze de druk verlicht. Zij hebben ontdekt dat bij geen van de patiënten die meer dan 56 keer bewogen gedurende de nacht, weefselbeschadiging optrad. Deze frequentie staat gelijk aan ongeveer één beweging per 7,5 minuut.

3-cellentechnologie

Wat is 2-cellentechnologie

De daadwerkelijke cyclustijd van 7,5, 10 of 12 minuten is niet van essentieel belang; alle cycli komen overeen met fysiologische onderzoeken en geven de frequentie van natuurlijke spontane beweging aan zoals gedocumenteerd in vroege observatieonderzoeken. Het doel is de bloedvaten naar hun normale vorm te laten terugkeren. Dit maakt maximale doorstroming van bloed en hernieuwde weefselperfusie mogelijk, wat voldoende is voor het optreden van hyperemie. Het is de relatie tussen tijd en druk die van groot belang is. Het is aangetoond dat lage druk die gedurende langere tijd wordt toegepast, weefselbeschadiging veroorzaakt.

De zachtere 2-cellencyclus [A, B] elimineert de druk op de bloedvaten niet volledig, waardoor langere perioden vereist zijn voor het terugkeren van de bloeddoorstroming naar normale niveaus, wat de reactieve hyperemische reactie kan belemmeren.